Laptop dla ucznia

W ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Laptop dla ucznia”, do którego przystąpiło Miasto Chorzów, uczniowie klasy 4a oraz 4b otrzymali już swoje laptopy. W środę 11 października Przewodniczący Rady Miasta Chorzów – Waldemar Kołodziej oraz dyrektor SP14 wręczyli rodzicom czwartoklasistów komputery przenośne oraz myszki i podkładki ufundowane przez Miasto Chorzów.
Mamy nadzieję, że sprzęt posłuży uczniom do rozwijania umiejętności technologiczno – informatycznych.
Na stronie https://laptopdlaucznia.gov.pl/centrum-informacji opublikowano listę darmowego oprogramowania, które można pobrać na laptop czwartoklasisty: edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacje do tworzenia prezentacji i inne. 💻😊