OFERTA DLA KLASY 1 OGÓLNODOSTĘPNEJ

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,  
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   
Konfucjusz

W klasie pierwszej planujemy wdrożenie innowacji Wielozmysłowe poznawanie świata.

Wychowawca będzie korzystać z elementów metody Dobrego Startu, która poprzez zabawy ruchowe, muzykę i śpiew rozwija u dzieci zdolność rozumienia i operowania abstrakcyjnymi symbolami (litery, liczby), co jest tak ważne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Integruje wzrok, słuch, ruch, integrację w schemacie ciała i przestrzeni.

Ponadto w ramach zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć rozwijających prowadzone będą zajęcia kreatywne z elementami plastyki sensorycznej. Łączą one w sobie działania artystyczne z pobudzaniem, a co za tym idzie rozwijaniem zmysłów dziecka – dotyku, wzroku, węchu, słuchu i smaku.

W trakcie edukacji matematycznej, edukacji informatycznej oraz zajęć dodatkowychnauczyciel prowadzący wprowadzi kodowanie z szachami. Szachy rozwijają umiejętności matematyczne, orientację w przestrzeni, pamięć, skupienie uwagi i wiele innych umiejętności przydatnych w szkole i w życiu codziennym.

Wiedząc, jak ważne jest zapewnienie potrzeby ruchu, w trakcie zajęć proponujemy przerwy ruchowe oraz pracę w kręgu na dywanie, która umożliwia częstą zmianę pozycji ciała dzieci i wspiera rozwijanie umiejętności społecznych. Umożliwienie korzystanie dzieciom z poduszek sensorycznych, pomaga zaspokoić potrzebę ruchu w czasie siedzenia.

Wychodzenie z dziećmi na świeże powietrze, np. realizowanie zajęć w formie escape room’ów czy wypraw detektywistycznych.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji wprowadzamy motywujące oceny opisowe, które rzetelnie przekażą Państwu, co dziecko powinno robić dobrze i jak ma uczyć się dalej, motywuje do dalszych postępów w nauce i w zachowaniu.