Klasy specjalne

Szkoła od ośmiu lat ma doświadczenie w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu. W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie ci nabywają wiedzę i umiejętności w klasach liczących od 2 do 4 uczniów pod okiem specjalistów mających szerokie kwalifikacje do kształcenia uczniów ze spectrum autyzmu. W klasach tych nad dziećmi czuwa pomoc nauczyciela przez cały dzień pobytu dziecka w szkole.

W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie korzystają z zajęć:
Integracji Sensorycznej
terapii behawioralnej
dogoterapii
zajęć rozwijających kompetencje
zajęć z  psychologiem
zajęć z  logopedą