Drodzy Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 informuje, że 04.03.2024 r. rozpoczyna się nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Nabór odbywa się on w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 zaprasza na Dzień Otwarty SP 14

  • 28 luty 2024 w godzinach 17:30 – 19:00
  • 13 marzec 2024 w godzinach 17:30 – 19:00

Harmonogram rekrutacji

TERMINZAKRES DZIAŁAŃ
04.03.2024 – 29.03.2024Rejestracja w systemie
Zgłoszenie dziecka rejonowego
Złożenie wniosku o przyjęcie spoza obwodu
18.04.2024 godzina 9:00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18.04.2024 – 29.04.2024 godzina 15:00Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia
30.04.2024 godzina 9:00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

TERMINZAKRES DZIAŁAŃ
13.05.2024 – 27.05.2024 godzina 15:00Rejestracja w systemie
Zgłoszenie dziecka rejonowego
Złożenie wniosku o przyjęcie spoza obwodu
03.06.2024 godzina 9:00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
03.06.2024 – 10.06.2024 godzina 15:00Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia
12.06.2024 godzina 9:00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Podstawowe informacje

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

  1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. Zgłoszenie należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu. W sytuacji zamieszkania w obwodzie szkoły należy również dokonać zameldowania.
  1. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji.
  1. Kandydaci do oddziału specjalnego dla uczniów ze spektrum autyzmu (4 miejsca) nie podlegają rekrutacji poprzez platformę elektroniczną. W celu uzyskania skierowania dla kandydata posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym rodzic powinien zgłosić się od 11 marca 2024 do 30 kwietnia 2024 do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z wypełnionym wnioskiem.

Wniosek można uzyskać w sekretariacie SP 14, w Urzędzie Miasta – Wydział Edukacji lub na stronie: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji internetowej zgodnie z punktem 1 lub 2.


OFERTA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 14 prowadzi klasy ogólnodostępne oraz klasy specjalne dla uczniów wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu.

Proponujemy Państwu kameralną, kolorową szkołę, w której stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia. Wyspecjalizowana kadra o szerokich kompetencjach posiada doświadczenie w pracy z uczniami uzdolnionymi jak i potrzebującymi indywidualnego wsparcia. Zapewniamy pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa, terapeuty behawioralnego, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej.

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną w dogodnych dla Państwa godzinach: 6:30 – 17:00

Zapewniamy smaczne, domowe, zbilansowane obiady – posiadamy własną stołówkę oraz wyspecjalizowanych pracowników żywienia. Klasy pierwsze korzystają ze stołówki w pierwszej kolejności, w wyznaczonym tylko dla nich czasie.

Dla uczniów dostępne są szafki uczniowskie oraz szatnia szkolna.

Prowadzimy akcję „Lekki tornister”.

Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne dostosowane do nauki wczesnoszkolnej, korzystamy z tablic i ekranów interaktywnych.

Dla uczniów nauczyciele prowadzą liczne innowacje. W klasie pierwszej planujemy wdrożenie innowacji wielozmysłowe poznawanie świataorazkodowanie z szachami. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji wprowadzamy motywujące oceny opisowe, które rzetelnie przekażą Państwu, co dziecko powinno robić dobrze i jak ma uczyć się dalej, motywuje do dalszych postępów w nauce i w zachowaniu.

Uczniowie klas I – III korzystają ze sprzętu Laboratorium Przyszłości, w tym drukarek 3D, klocków konstrukcyjnych, robotów, sprzętu gospodarstwa domowego.

Szkoła Podstawowa nr 14 jest szkołą bezpieczną – z dala od ruchliwej ulicy, posiada własny parking, ogród ze strefą rekreacyjną, boisko tartanowe, korzysta także z nowocześnie zagospodarowanego placu zabaw, miasteczka ruchu bezpośrednio przed szkołą. Posiadając portiernię monitorujemy zarówno wyjścia uczniów jak i osoby wchodzące na teren szkoły. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zapewniając bezpieczeństwo podopiecznym, w klasach specjalnych zatrudniamy pomoc nauczyciela, która dodatkowo z uczniami przebywa także na świetlicy szkolnej.

Proponujemy uczniom klas I – III zajęcia pozalekcyjne, wśród nich zajęcia:

  • z dywanem interaktywnym
  • naukę języka angielskiego (od klasy VII także języka niemieckiego)
  • edukację regionalną
  • bezpłatne zajęcia robotyki i kodowania, zajęcia sportowe z profesjonalnym trenerem, zajęcia plastyczno – techniczne
  • zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu

Ofertę dla klasy pierwszej ogólnodostępnej rozpoczynającej naukę w przyszłym roku szkolnym można przeczytać TUTAJ.

Zachęcamy do skorzystania z nauki w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14

Więcej informacji na stronie www.sp14chorzow.pl oraz https://www.facebook.com/SP14Chorzow lub w sekretariacie szkoły, ul. Podmiejska 62,
tel. 32 24 62 369

Zapraszamy również do obejrzenia, co wydarzyło się w Czternastce w 2023 roku: