Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Krystyna Bejnert
Wiceprzewodnicząca: Pani Anna Kołodziej
Skarbnik: Pani Aleksandra Cieśla

Komisja Rewizyjna:
Pani Katarzyna Pasternok
Pani Anita Malinowska
Pan Krzysztof Czyż

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto nr:
43 1020 2368 0000 2602 0146 0021
PKO BP o/ Chorzów