Drodzy Rodzice,

W związku rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2021/2022 udostępniamy dla Państwa wygody formularze dotyczące zapisu dziecka do świetlicy szkolnej oraz zgłoszenie na obiady (do pobrania
i wypełniania). Dokumenty można przesłać na adres mailowy świetlicy tj. czternastka.swietlica@wp.pl  lub dostarczyć do szkoły w wersji papierowej.
Jednocześnie informujemy, iż obiady rozpoczynamy wydawać od dnia 06.09.2021r. Uczniowie zgłoszeni na obiady do dnia 02.09.2021r. korzystają z posiłków od 06.09.2021r. natomiast uczniowie zgłoszeni
od 03.09.2021r. będę informowani na bieżąco od jakiego dnia będą mogli korzystać z wydawanych posiłków. 

Uwaga!

Rodzice uczniów, którzy korzystają z dofinansowania do posiłków z OPS proszeni są o doniesienie kopii decyzji wydanej na nowy okres żywieniowy.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub przez dziennik Librus z Kierownikiem Świetlicy -Sylwia Zielińska-Zyzik.

Zgłoszenie na świetlicę / do pobrania/

Wychowawcy świetlicy pracują w godzinach 6.45 -17.00 od poniedziałku do piątku.

Opieką świetlicową objęte są wszystkie dzieci, których rodzice zgłaszają taką potrzebę, jak również nieuczestniczące w lekcjach religii oraz czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, rewalidacje, zajęcia
z logopedą, psychologiem, pedagogiem itp.).


Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.


Wychowawcy świetlicy stosują następujące formy zajęciowe:

  • gry i zabawy grupowe,
  • zajęcia plastyczno-techniczne,
  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
  • zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),
  • konkursy, zagadki, łamigłówki,
  • zajęcia sportowe i ruchowe na boisku szkolnym.

Uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji.
Ponadto zawsze znajdziemy czas na ROZMOWĘ, dobre słowo lub pomagamy w rozwiązaniu problemów.

Duży nacisk kładziemy na integrację uczniów klas masowych z uczniami
z klas specjalnych, poprzez angażowanie ich do wspólnych zabaw.
W bieżącym roku szkolnym wychowawcy świetlicy uczestniczą
w następujących projektach:

  • w akcji „5 10 15 minut” (wspólnie z nauczycielem biblioteki);
  • w Ogólnopolskiej akcji „Czytam z klasą” (wspólnie z wychowawcą klasy 3c );
  • w akcji „Promującej Zdrowie” (wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego);
  • w akcji „Trzymaj formę”.

JADALNIA

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach
od 11:30 do 13:40 / podczas przerw/

Płatność za obiady należy regulować przelewem na konto szkoły :
30 1050 1214 1000 0024 2729 6625

Faktura za obiady wystawiana jest po zakończeniu danego miesiąca
kalendarzowego i przesyłana drogą mailową na adres wskazany
w zgłoszeniu .

Wszelkie nieobecności, odliczenia od płatności za obiady uzgadniane
są z kierownikiem świetlicy.