Regionalny konkurs „Czy znasz polskie legendy?”

11 marca w naszej szkole odbył się regionalny konkurs „Czy znasz polskie legendy?”. Jego kolejna edycja dotyczyła znajomości legend związanych z morzem, rzekami i jeziorami.
Wśród zawodników powitaliśmy szkoły: 12, 13 14, 34, 37 z Chorzowa, 8 i 17 ze Świętochłowic oraz 6 z Siemianowic Śl.
Konkurs jest organizowany od lat, jednak w tym roku został wpisany na kuratoryjną listę konkursów, dzięki czemu jego laureaci mogą pochwalić się sukcesem na świadectwie szkolnym.
W czasie rywalizacji uczniowie rozpoznawali rekwizyty związane z legendami, odpowiadali na pytania z treści legend, wykazywali się znajomością umiejscowienia obiektów geograficznych związanych z legendami na mapie.
Konkurencja była zacięta, a przygotowanie wszystkich uczestników znakomite. Do finału przeszło 5 drużyn, ale pozostałe były o krok od tego.
W finale uczniowie pięknie i twórczo wymyślali nowe legendy, ale również łowili kaczki w morskiej toni, pracowali z wykreślanką czy odszukiwali błędy w celowo zmienionych legendach.
Poziom uczestników był wysoki, a klasyfikacja przedstawia się następująco:

  • I miejsce: Joanna Ochman i Justyna Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 8 ze Świętochłowic- (przygotowanie: p. A. Malatyńska i K. Repetowska),
  • II miejsce: Amelia Bakalarz i Wojciech Kwadrans z SP12 ( p. Barbara Furmańska)),
  • III miejsce: Kamil Gryglak i Olivier Wieczorek z SP 34 z Chorzowa (p. Bożena Kośmider).

Nasze podziękowania składamy Freestyle Park, MORiS, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Katowic za ufundowanie nagród, kawiarni Magorówka z Chorzowa za poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, nauczycielom za trud przygotowania uczniów, mając nadzieję, że spotkamy się za rok.