Być przekonanym i pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz

Mówić otwarcie i przestrzegać zasad

Nie krytykuj, ale pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie. Otwarcie zgłaszaj swoje sugestie.

Być lojalnym

Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Stale się rozwijać

Rozszerzaj swoją wiedzę. Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Być osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mniej skuteczny.