Wolontariuszem szkolnego koła może zostać każdy, kto pragnie bezpłatne, świadome i dobrowolne służyć i pomagać innym oraz respektuje zasady Koła.

Spośród członków Szkolnego Koła Wolontariatu wybierani są jego liderzy, którzy odpowiadają za kierowanie wyznaczonymi zadaniami w poszczególnych klasach i są łącznikami z zespołem nauczycieli zaangażowanych w wolontariat na terenie szkoły.

Koło liczy aktualnie 30 członków, spośród których wybrane zostały jego liderki: Wiktoria Dyrda i Julia Szabaga z 7c, Ania Wiendlocha i Zuzia Żłobińska z 6b, Amelia Nowakowska i Maja Pożarlik z 4b

Członkowie koła są wspierani przez zespół nauczycieli w składzie: Małgorzata Dobosz (koordynator) Iwona Gąska, Iza Klarenbach, Anna Krawczyk,
Bożena Krężel

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym, okazja do podsumowań, spotkań i podziękowań.

Podejmowane działania Szkolnego Koła Wolontariatu zapisane są w planie pracy na dany rok szkolny, który podlega ewaluacji.