Zajęcia rewalidacyjne w naszej szkole

Logopedia – mgr Magdalena Racis , mgr Sabina Koczoń-Zurek

Integracja Sensoryczna – mgr Izabela Klarenbach

Terapia behawioralna – mgr Dominika Brzezina

Tyflopedagogika – mgr Monika Kotyczka

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – mgr Dagmara Grajcar-Pitwor,
mgr Agnieszka Topór, mgr Paulina Ogall , mgr Izabela Stawińska

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – mgr Sandra Jakubek