Zajęcia rewalidacyjne w naszej szkole

Dogoterapia – mgr Dominika Kierońska

Logopedia – mgr Magdalena Racis , mgr Monika Lubina, mgr
Sabina Koczoń-Zurek

Integracja Sensoryczna – mgr Izabela Klarenbach, mgr Ewelina Czaplik

Terapia behawioralna – mgr Dominika Brzezina

Tyflopedagogika – mgr Monika Truchła-Szpularz

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – mgr Dagmara Grajcar,
mgr Agnieszka Topór, mgr Paulina Ogall , mgr Izabela Stawińska

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – mgr Sandra Jakubek