Wymiana młodzieży w ramach projektu TRIYOU

W dniach od 22 kwietnia 2024 roku do 28 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej 14 i 17 w Chorzowie miała miejsce wymiana młodzieży, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z trzech różnych krajów: Niemiec, Ukrainy i Polski. Wymiana odbyła się w ramach projektu TRIYOU finansowanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Urząd Miasta Chorzów.
Podczas pobytu gości zorganizowano szereg wydarzeń, które miały na celu integrację oraz wymianę kulturową między uczestnikami. Zaczęło się od gier i zabaw integracyjnych, po których nastąpiło zwiedzanie najbliższej okolicy oraz wspólne spożywanie pizzy. Jednym z głównych wydarzeń było uroczyste świętowanie Jubileuszu 20-lecia partnerstwa szkół i miast na uroczystej gali w Domu Kultury przy ul. Lompy. W szkole odbyła się również wystawa tematyczna, która podsumowywała dotychczasową współpracę.
Ważnym elementem programu było również przeprowadzenie debaty, w której uczniowie mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i zainteresowaniami z życia codziennego. Wyjątkowym przedsięwzięciem był także barwny przemarsz ulicami naszej dzielnicy, który stanowił prawdziwą demonstracją siły współpracy i solidarności. Jednym z elementów programu były także niezwykle kreatywne warsztaty przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły. Ponadto odbyły się liczne wycieczki do pobliskich miast, takich jak Katowice, Gliwice i Kraków, gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić liczne atrakcje, takie jak Muzeum Śląskie, Palmiarnię czy Wawel. Nie zabrakło także czasu na rozrywkę, taką jak wyjście na kręgle czy wizytę na basenie.
Wymiana młodzieży była nie tylko okazją do poznania nowych miejsc i kultur, ale także impulsem do nawiązania trwałych przyjaźni i budowania więzi między uczniami i nauczycielami z różnych krajów. Wydarzenie to z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia doświadczeń edukacyjnych i międzykulturowych wszystkich uczestników.