Europejski Dzień Języków

Dnia 10 czerwca został zorganizowany Europejski Dzień Języków. Miał na celu ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz korzyści płynących z nauki języków obcych. W ramach szkolnych obchodów uczniowie Naszej szkoły podzieleni zostali na trzy kategorie.
Klasy 1-3 przygotowywały prace plastyczne prezentujące dowolny kraj europejski. Klasy 4-6 opracowywały słowniczki obrazkowego zawierającego słownictwo z dowolnej kategorii tematycznej, np. sport, animals, school, przetłumaczone na co najmniej 3 europejskie języki obcych, a klasy 7-8 wykonały projekt z powiedzeniami lub przysłowiami w różnych językach oraz ich ilustracje.
Podczas tego dnia uczniowie SP 14 mogli bliżej poznać niektóre państwa europejskie państw oglądając prezentacje przygotowane przez koleżanki i kolegów. Przygotowane prezentacje, nie tylko ukazały bogactwo kultur i języków w
Europie, ale przede wszystkim, pozwoliły uczniom na zaprezentowanie swoich różnorakich talentów. Wydarzeniu towarzyszył dobry humor i świetna zabawa.

Podczas przerw uczniowie wszystkich klas mogli sprawdzić swoją wiedzę i sprawność w posługiwaniu się językami obcymi. Przygotowane zostały stoiska z różnymi grami i zadaniami językowymi.
Europejski Dzień Języków Obcych był doskonałą okazją do rozszerzania wiedzy uczniów o krajach Europy, wyrabiania postawy szacunku w stosunku do dorobku kulturowego, obyczajowego i społecznego innych krajów oraz budowania motywacji uczniów do uczenia się języków obcych.