WIRUSOOCHRONA

Nasz szkoła również w tym roku realizowała wojewódzką akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Wirusoochrona”.

Akcja ta miała na celu:

  1. Promocję podstawowych zasad higieny osobistej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym w tym wyrabianie potrzeby i nawyku dbania o czystość rąk oraz nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk.
    2.Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych.
  2. Stosowanie zasad zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna (w tym dostosowanie ubrania do warunków pogodowych w czasie przebywania na świeżym powietrzu).

Nasze wiadomości zostały utrwalone poprzez doświadczenia i prace plastyczne. Uczniowie wykonali wirusopotworki, a także za pomocą doświadczenia z brokatem, który imitował bakterie i wirusy mogli sprawdzić jak szybko przenoszą się z rąk do rąk oraz na inne przedmioty w tym zabawki. Po zajęciach mieliśmy świetną okazję do doskonalenia prawidłowej techniki mycia rąk.