Kampania BohaterON – włącz historię!

„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolski projekt mający na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz przywrócenie pamięci
o Powstańcach, nie jako grupie, która brała udział w walkach, lecz zwrócenie uwagi na ich
indywidualne historie i losy żyjących nadal Powstańców Warszawskich, umożliwienie
nawiązania dialogu międzypokoleniowego.
Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w nietypowych
lekcjach historii, podczas których mieli możliwość szerszego poznania dziejów naszego
narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się
patriotyczną postawą – osób, które narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się
wzorami do naśladowania.
Młodzież aktywnie włączyła się także w tworzenie własnych projektów związanych
z historią Powstania Warszawskiego oraz współczesnym znaczeniem wartości takich jak
patriotyzm, odwaga czy bohaterstwo. Uczniowie z wielkim zapałem brali udział w lekcjach
opartych na przygotowanych scenariuszach. Byli zaciekawieni losami Polaków i pełni
podziwu dla ich postawy. Lekcje ocenili jako bardzo ciekawe. A oto wypowiedzi niektórych z
nich: „Lekcja była bardzo ciekawa i cieszę się, że mogłam poznać tyle wzruszających historii
ludzi”, „To były smutne, ale i niezwykłe losy powstańców”, „Teraz już będę wiedział,
co oznaczają syreny, które słyszę 1 sierpnia o godzinie 17.00.”