WIRUSOOCHRONA

W naszej szkole po raz kolejny odbyła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „Wirusoochrona”. Akcja miała na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci pogłębiły wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki i projektowali maseczki. Na piętrze zawisła gazetka z informacjami oraz wykonanymi pracami, z którymi mogą zaznajomić się wszyscy uczniowie naszej szkoły.