„Idź ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa”

Uczniowie klasy 2b z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 🥰‍ Głównym założeniem projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa” było wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.