Kończy się miesiąc maj…

W Kościele szczególnie pamiętaliśmy w mijającym czasie o Maryi, modląc się w czasie majowych nabożeństw. Uczniowie przygotowali też na lekcjach religii  obrazy Jej dedykowane, prezentujemy...

Read More >>