„Jesteś inny – WYJĄTKOWY” – jak wspomagać rozwój dziecka.”

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Chorzowie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie

zapraszają na

konferencję organizowaną przez Szkołę Podstawową nr 14 w Chorzowie w ramach Światowego Dnia Autyzmu pt.:

„Jesteś inny – WYJĄTKOWY” – jak wspomagać rozwój dziecka.”

Tradycją szkoły jest w sposób szczególny świętować Światowy Dzień Autyzmu. W tym roku szkolnym chcemy skupić się na sposobach pracy z każdym dzieckiem, nie tylko ze spectrum autyzmu.

Termin: 21.04.2021 r. godz. 15.30 -17.45 (online, platforma Teams)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres chorzow.czternastka@interia.pl (w tytule: konferencja 2021).

Program:

Przywitanie – Pani dyrektor SP 14 w Chorzowie Mirosława Reymann

Część pierwsza: „O drodze diagnostycznej….czyli od podejrzenia do potwierdzenia”.

Prowadzenie – specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przerwa 10 minutowa

Część druga: „Co po diagnozie? – praca z dzieckiem w szkole i w domu. Proste sposoby na efektywne ćwiczenia”.

Prowadzenie – specjaliści – rewalidanci ze Szkoły Podstawowej Nr 14.

Odbiorcy: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, specjaliści, rodzice.

Informacje o zakwalifikowaniu na konferencję wraz z linkiem otrzymają Państwo 19.04.2021 r.

Dodatkowe informacje prosimy kierować na maila szkolnego: chorzow.czternastka@interia.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST NIEODPŁATNY.

Zaświadczenia udziału w konferencji zostaną rozesłane na podane podczas rejestracji adresy e-mailowe.

A. Topór, psycholog – główna koordynatorka

A. Jańczyk, pedagog – współorganizatorka

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. UE L.119 z 04.05.2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 14 z siedzibą w Chorzowie, ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów, tel. 32-2462-369, mail: chorzow.czternastka@interia.pl
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania,
  • celem przetwarzania danych jest możliwość promocji placówki,
  • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
  • dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
  • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
  • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
  • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl