SOWY

Edukacja techniczna – SOWY – w wykonaniu uczniów klasy 2b