Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice
Zbliża się początek nowego roku szkolnego 2020/2021. Czekamy na powrót Państwa Dzieci, uczniów naszej szkoły.
Ze względów sanitarnych nie odbędzie się wspólne rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 2 – 8, przeprowadzone będą tylko spotkania w wyznaczonych salach lekcyjnych z wychowawcą
klasy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy, aby uczniowie przyszli punktualnie na wyznaczoną godzinę na boisko szkolne, skąd wychowawcy poprowadzą uczniów do klas. Nie
poruszamy się swobodnie po szkole. Po zakończeniu spotkania należy niezwłocznie opuścić budynek.

-> Harmonogram spotkań

W spotkaniach z wychowawcą dopuszcza się obecność co najwyżej jednego rodzica/opiekuna uczniów młodszych (klasy 2 – 3) oraz wszystkich klas specjalnych, jednocześnie prosimy,
aby rodzice klas 4 – 8 nie wchodzili na teren budynku poza spotkaniem przedstawicieli rady rodziców o godzinie 11:30.
Podczas spotkań wychowawcy m.in. przekażą uczniom zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole obowiązujące od 1 września. Procedury te będą także udostępnione poprzez dziennik
elektroniczny.
Przed wejściem do budynku szkoły należy założyć maseczkę lub przyłbicę – również uczniowie, oraz zdezynfekować ręce. Proszę zachowywać odległości między sobą 1,5 m.
Uczniowie w sali mogą zdjąć maseczkę, należy zakładać maseczkę w częściach wspólnych, czyli na korytarzach szkolnych.

Spotkanie przedstawicieli rady rodziców z panią dyrektor o godzinie 11:30– co najwyżej jeden rodzic z każdej klasy – sala gimnastyczna

Uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny o godz. 12:30 na sali gimnastycznej w budynku szkoły. Prosimy o wejście do budynku dopiero o wyznaczonej godzinie.
Przy wejściu do budynku należy zachować dystans, zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki, zakryć maseczką lub przyłbicą nos i usta.
Dopuszcza się obecność tylko rodziców/opiekunów ucznia klasy pierwszej.
Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie i ich rodzice spotkają się z wychowawcą pod w przydzielonej sali.
klasa 1a – sala nr 9
klasa 1b – sala gimnastyczna