Pomoc osobom w trudnej sytuacji

Zamieszczamy informacje o chorzowskich instytucjach, w których można szukać pomocy w trudnej sytuacji domowej (przemoc domowa – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie/ Ośrodek Wsparcia Rodziny/ Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny/ Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; nadużywanie alkoholu – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz numery telefonów, które są dostępne na terenie całego kraju.