Organizacja warunków do nauki i wsparcie dziecka w tym trudnym czasie