O naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie to placówka o bogatej tradycji i historii.
W roku 2017 obchodziliśmy 55- lecie istnienia. Szkoła mieści się w spokojnej dzielnicy Chorzowa, z dala od głównych dróg, w jej pobliżu znajduje się park oraz dobrze zagospodarowany teren zielony. Dostępny jest dogodny parking dla rodziców.
Szkoła pełni ważną rolę w środowisku lokalnym. Na przestrzeni lat uczęszczały do niej całe rodziny: dziadkowie, rodzice i wnuki.
Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo bogata, znaleźć w niej można zajęcia rozwijające uzdolnienia, zainteresowania oraz pasje sportowe.
Uczymy uczniów otwartości na drugiego człowieka oraz niesienia pomocy potrzebującym ludziom i zwierzętom. Współpracujemy między innymi z fundacjami „Wolne Miejsce”, „Centaurus”, „Słoneczko”, „Adopcja na odległość”, „Kocimiętka”, „Aktywni my”.
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych. Ubiegamy się o uzyskanie krajowego certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie”.
Każdego roku nauczyciele wdrażają w życie innowacyjne zajęcia pozalekcyjne. Lekcje przeprowadzają przy pomocy innowacyjnych, aktywnych metod i form. Uczniowie uczestniczą w seansach kinowych i przedstawieniach teatralnych wynikających z podstawy programowej.
Od dwóch lat realizujemy projekt unijny „Lepsza szkoła lepsza przyszłość II”.
Dla środowiska każdego roku organizujemy rejonowe konkursy z języka polskiego, matematyki oraz górski rajd szkół samorządowych.
Pielęgnujemy tradycje regionalne, uczymy na czym polega patriotyzm.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych organizowanych w mieście, rejonie i województwie. Bardzo się z nich cieszymy, ale pomagamy także w pokonywaniu trudności. Wszystkim uczniom oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczną.
Uczniów klas ósmych wspieramy w wyborze zawodu, oferując bogatą gamę zajęć z preorientacji zawodowej (w tym wizyty w szkołach branżowych i średnich).
Od ośmiu lat oprócz masowych prowadzimy klasy specjalne dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergra. W każdej z tych czteroosobowych klas specjalnych zatrudniona jest także pomoc nauczyciela. Wspomaga ona nauczycieli w pracy wychowawczej. Dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera zapewniamy zajęcia z psychologiem, logopedą, terapeutą behawioralnym, dogoterapeutą , terapeutą pedagogicznym, rewalidantem oraz zajęcia z terapii sensorycznej i godziny na basenie.
Gabinety rewalidacyjne i sale lekcyjne są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt specjalistyczny.
Meble dostosowane są do wieku uczniów. Każda sala lekcyjna posiada dostęp do Internetu oraz wyposażona jest w tablicę multimedialną lub projektor z ekranem. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową oraz salę do terapii sensorycznej.
Uczniowie mogą pozostawić podręczniki i inne przybory w swoich szafkach. Mogą skorzystać z opieki świetlicowej, dla chętnych uczniów przygotowywane są obiady. Świetlica jest czynna od 6:45 do 17:00.